PLOŠINOVÁ PŘEPRAVA

Plošinový kontejner je určený pro přepravu paletového zboží, převoz trámů, strojů

Michal Kounek