KONTEJNEROVÁ PŘEPRAVA

Suťové kontejnery.

Vysoký na objemný odpad, nižší na dovoz kamene, písku, suti …

Michal Kounek